etiquette-workshop-aan-tafel-diner1

Tafel etiquette en omgangsvormen

Voor iedereen die er belangstelling voor heeft, verzorgt Distinguished workshops Tafeletiquette en Omgangsvormen. Wie individueel advies prefereert, kan bij Distinguished privélessen volgen. De workshops Tafeletiquette vinden plaats in de vorm van Etiquettediners of Etiquettelunches.

Afhankelijk van uw speciale wensen, besteden wij tijdens zo’n diner of lunch aandacht aan tafelschikking, gebruik van het couvert, servet, tafelzilver/bestek, het glaswerk, gastheer/gastvrouwschap en het uitbrengen van een toost etc. Vanzelfsprekend gaan wij ook in op goede omgangsvormen in een breder verband. Onze workshops en privélessen vinden in een ontspannen sfeer plaats.

Wij wisselen onze adviezen af met praktijkvoorbeelden, anekdotes, oefeningen en een etiquettequiz. Er is altijd voldoende gelegenheid om vragen te stellen. U kunt een workshop Tafeletiquette aanvragen vanaf vier personen. Privélessen zijn mogelijk voor één of twee personen.