Masterclass Certificaat Etiquette & Omgangsvormen

Als u een Masterclass- of etiquettetoets met goed gevolg heeft afgelegd, kunt u desgewenst een Masterclass Certificaat uitgereikt krijgen. Op het Certificaat worden de onderdelen die u heeft gevolgd afzonderlijk vermeld.

Elk certificaat is op extra zwaar kwaliteitspapier afgedrukt. Deelnemers die het Masterclass Certificaat hebben ontvangen, vermelden dit graag als onderscheidende aanvulling op hun cv.